image image image image image image

Gizlilik Politikası ve Gizlilik Sözleşmesi

Okul Servisi Cepte Mobil Uygulamasının geliştiricileri olarak kişisel verilerin gizliliğine saygı duyuyoruz ve önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak ve uygulamanın kullanımı sırasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini, sözleşmeye aykırılık durumunda kullanıcının nelerle karşılaşabileceğini ve sorumluluklarının ne olduğunu bilmesi, dolayısıyla kullanım koşullarını anlaması/kabul etmesi gerekmektedir.

Web sitemizi ve mobil uygulamalarımızı kullandığınızda aşağıdaki maddeleri kabul ettiğinizi beyan etmiş sayılırsınız.

Uygulama, okul öncesi kurumlarının kullandığı, birbirinden bağımsız olmak üzere birden fazla kurumun kullandığı ortak platformdur, kurum ve/veya kişiye özel kullanım söz konusu değildir.

Firmamız, uygulamanın amacına uygun şekilde işleyebilmesi için kişisel verileri depolama hakkına sahiptir. Depolanan veriler ancak kullanıma yetkili kişiler ve kurumlar ile paylaşılacaktır.

Firma kişisel verilerinizi tamamen hukuka uygun, açık, belirli ve meşru amaçlar doğrultusunda, her durumda ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve gerekli hallerde verileri kullanmadan önce rızanızı alarak; form, sair basılı enstrüman, bizzat ilgili kişilerin ibraz ettiği belge ve bilgiler vasıtasıyla otomatik olmayan yollarla yahut uygulama üzerinden ve/veya uygulamaya ait web siteleri, e-posta ve sair elektronik ortamlar kullanılarak otomatik yollarla elde eder. Mobil Uygulama vasıtası ile kurumun giriş yaptığı bilgileri doğru kişiye iletebilmesi için, mobil uygulamanın hukuki yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi için, mobil uygulamanın doğru çalışması ve amacına yönelik hizmet vermesi için kişisel verileriniz temel olarak 6698 sayılı yasanın izin verdiği hukuki çerçevede işlenecek, kullanılacak ve tarafınızla paylaşılacaktır.

Uygulama ile depolanan hiçbir bilgi ve belgenin ilgilisi olmayan üçüncü kişiler ile paylaşılmayacağını beyan ve taahhüt ederiz.

Kurumumuz abonelik ücretlerini, uygulama modüllerini ve özelliklerini ihtiyaca yönelik değiştirme, kaldırma, ekleme yapma hakkına sahiptir.

Uygulamadaki veri, bilgi, belge, resim ve videolar, öğrenci velileri ve kurum personeline özeldir. Kullanım ve görüntüleme yetkisi olan veli ve kurumlar, uygulama aracılığıyla toplanan verilerin ekran görüntüsünün alınması, indirilmesi ve bunun gibi yollarla uygulama dışında veri depolaması durumunda, bu verileri, özellikle sosyal medya platformlarında, üçüncü kişiler ile paylaşmamayı taahhüt ederler. Taahhüdün yerine getirilmemesinden kurumumuz sorumlu değildir.

Uygulama içerisindeki bilgi, belge, resim, video ve kayıtlar tüm personel ve ilgili velilerce görüntülenebilir. Öğrenciye özel olmak üzere bilgi, belge, resim, video ve kayıtların sadece ilgili öğrencinin görüntüleyebileceği şekilde paylaşma yükümlülüğü kurum personeline aittir.

Tüm uygulama kullanıcılarının en son ne zaman ve hangi modülleri kullandıkları bilgisi, kurum personeli tarafından görülebilir ve analiz edilebilir.

Uygulama kullanıcıları, uygulama içindeki faaliyetlerinde, uygulamanın herhangi bir bölümünde genel ahlaka ve adaba aykırı, yürürlükteki kanunlara aykırı, 3. Kişilerin her türlü haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, kurumun kuruluş politikasına uygun olmayan, programın kullanılma amacına hizmet etmeyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler paylaşmayacaklarını kabul eder. Aksi halde oluşabilecek her türlü sonuçtan: paylaşan, izin veren, paylaşılmasına ve dağıtılmasına göz yuman kişi ve kişiler sorumludur ve bu durumun kurumumuzca tespit edilmesi halinde kurum yöneticileri ve firmamız sınırsız şekilde hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. İşbu sözleşmeye aykırılık dolayısıyla, kurumumuz, meydana gelebilecek herhangi bir yasal takip veya hukuki uyuşmazlık çıkması durumunda, yargı mercilerince kurumumuzdan istenen, her türlü etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar.

İşbu Uygulamada yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları uygulama işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Uygulamanın kullanılması veya bu Uygulamadaki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda, kullanıcılara veya yararlananlara, uygulama üzerinde mülki veya harici hiçbir hak kazandırmaz.

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

Firma, dilediği zaman uygulamada sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler uygulamada (yan menüde) yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Taraflar arasında işbu sözleşmeye aykırılık dolayısıyla çıkabilecek uyuşmazlıklar dolayısıyla; tarafların uygulama kayıtları, mesajlaşma kayıtları, defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair mevzuat uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu sözleşmeyi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcının, uygulamaya bir işletme adına erişiyor olması halinde, buna ilişkin gerekli yetkiye haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda kullanıcı statüsü altında hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

Kullanıcı, uygulamayı kullanmasının saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar uygulama içinde ayrıntılı açıklanacaktır.

Abonelik başka bir kişi ya da kuruma devredilemez, başka bir kişi ve kurum ile birlikte kullanılamaz. Böyle bir durumun sunucularımızda tespit edilmesi durumunda, kuruma herhangi bir uyarı yapılmadan abonelik sonlandırma işlemi hakkımız saklıdır. Söz konusu yetkisiz girişe ilişkin derhal hukuki işlem başlatılacaktır.

Uygulamayı açan tüm kullanıcılar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Yukarıdaki maddeleri kabul etmemeniz durumunda, işbu sözleşmeyi onaylamayıp derhal kurum yöneticisini uygulamayı kullanmayacağına ve kişisel verilerinizin uygulamada paylaşılmasını istemediğine dair bilgilendirmeniz gerekmektedir. Tüm bunlara rağmen kabul etmeyen kişi veya çocukları hakkındaki verilerin paylaşılması, yönetimi kurum çalışanlarına ve yöneticilerine aittir.

Uygulamayı açtıktan sonra bu sözleşmeyi istediğiniz zaman tekrar görüntüleyip uygulama koşullarını kabul etmeyebilir ve uygulamayı kullanmayabilirsiniz. Bu durumda da kurum yöneticisini derhal bilgilendirme, kayıt, bilgi ve belgelerin tekrar paylaşılmamasını ve silinmesini talep etme sorumluluğu kullanıcıya aittir.

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

İşbu sözleşme dahlinde, uygulama ve/veya uygulama geliştiricileri hakkında herhangi bir dava veya takip söz konusu olduğunda Muğla Hukuk-İcra mahkemeleri yetkilidir. Sözleşmeyi onaylayan kullanıcı bu hükmü kabul etmiş sayılır. Bu yetki 6100 sayılı HMK uyarınca Özel Yetki Kapsamındadır. Başka herhangi bir il veya ilçede takibin yapılması durumunda söz konusu özel yetkinin, ilk itiraz olarak öne sürüleceğini unutmamak gerekir.

Sözleşmenin Son Güncellendiği Tarih: 15.08.2023